Sıkça Sorulan
Sorular


KDTR Uygulaması ile Ne Amaçlanmaktadır ?

Kanıta Dayalı Tıp Rehberlerinin, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kanıta dayalı ve bilimsel olarak sürdürülmesine, verilen sağlık hizmetlerinde standart bir kalitenin sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

KDT Rehberinin Amacı

Kanıta Dayalı Tıp Rehberi ayaktan hasta tedavisi ve aile hekimliği için gerekli olan temel klinik bilgileri toplar, özetler ve günceller. Rehberde yer alan önerilerin altında yatan bilimsel kanıtlar da ayrıca anlatılmaktadır.

Kapsamlı ve hızlı kullanıma uygun

İçerdiği 900?ü aşkın sayıda başlıkla KDT Rehberi birincil bakıma yönelik rehberlerin en geniş kapsamlı koleksiyonudur. Rehberde iki yaklaşım mevcuttur: problem temelli rehber birincil bakımda karşılaşılan çeşitli semptomları içerir; diğer taraftan hastalığa özgü rehber oldukça nadir hastalıkları dahi içerir. Non-invaziv birincil bakım teknikleri ve minör cerrahi ile uzmanlaşmamış hastanelerde yatan hasta bakımı da ele alınmıştır. Ayrıca aile hekimliğinde yaygın olarak uygulanmayan ancak yeterli eğitim alındıktan sonra gerçekleştirilebilecek prosedürler de rehbere dahil edilmiştir.

İçeriklerin geniş kapsamlarına rağmen, rehberlerin her biri özet şeklinde ve kolay okunur niteliktedir çünkü bilgisayar ekranından okunmak için özel olarak yapılandırılmıştır. Veritabanının hypertext özellikleri diğer makalelere ve önerileri destekleyen bilimsel kanıtlara linkler vererek daha ayrıntılı bilgi edinmeyi kolaylaştırmaktadır. KDT Rehberinin amacı bir tek arama terimiyle bir dakika içerisinde doğru bilgiyi vermektir..

Uygulamanın Hedef Kitlesi Kimlerdir ?

Uygulama Sağlık çalışanlarımıza yönelik kurumsal katkı amacı ile hazırlanmaktadır.

Uygulama Ücretlimidir ?

Uygulama, üyelik ücretsizdir. Üyelik onayı ve iptali T.C. Sağlık Bakanlığı yetkisindedir.

Güncellenmektemidir ?

Sürekli olarak güncellenmektedir

1989?da ilk elektronik versiyon yayınlandığından beri veritabanının içeriği sürekli olarak güncellenmiştir. Klinik çalışmalarla artan kanıtları, harici uzmanlardan gelen yorumları ve günlük uygulamalarında veritabanından faydalanan klinisyenlerden sistematik olarak toplanan geri bildirimleri içermek üzere rehber, yıllar boyunca kapsamlı şekilde gözden geçirilmiş ve hatta birkaç kez yeniden yazılmıştır.

Birbirini tamamlayan dört güncelleme süreci vardır: (1)Tüm rehberler 2 yılda bir sistematik güncellemeler için yazarlara ve harici eleştirmenlere gönderilir; (2) Editörler kurulu ayda bir kez toplantı yapar ve her toplantıda bir uzmanlık alanı veya bir konu grubu toplantıya davet edilen o konunun önde gelen 1-3 uzmanıyla birlikte tartışılır; (3)Editörler ekibi kanıt özetlerini sürekli olarak üretir ve günceller (bakınız takip eden paragraf), ve kanıt özetleri ne zaman rehberin güncellenmesini gerektirirse, rehberler o vakit güncellenir; (4) KDT Rehberinin tercüme edilmiş versiyonlarının editörler ekibi ise güncelleme ihtiyaçları için sistematik olarak kontroller yaparlar.

Metnin güncellenen kısımları, Duodecim'in ilgili internet sitesinde, güncelleme yapıldıktan sonra asgari 6 ay süreyle kırmızı karakterli olarak görünür.

Sorumluluk & Risk ?

Program test edilmiştir ve belgeler Duodecim Medical Publications Ltd. tarafından incelenmiştir. Bununla birlikte şirket, program veya belgeler, bunların kalitesi, performansı veya belirli bir amaç için uygunluğu bakımından, ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti veya vekalet vermez. Duodecim Medical Publications Ltd. programın içerdiği fonksiyonların sizin gereksinimlerinizi karşılayacağını ya da programın işletiminin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Programın olası kusurları, yeni bir versiyonu çıkarıldığında düzeltilecektir. Sonuç olarak, programın kendisi ve belgeler ?şimdiki haliyle? lisanslıdır ve lisans sahibi bunların kalitesi ve performansıyla ilgili riski üstlenmektedir.

Lisans sahibi ürünün tıp alanında çalışan profesyoneller için bir referans kaynağı olarak tasarlandığını kabul eder. Yazılımın içerdiği bilgilere önemli sayıda sık karşılaşılan hastalıklar dahil olduğu gibi bazı nadir görülen hastalıklar da dahildir; ancak eksiksiz olduğu düşünülmemelidir. Hastalıkların spektrumunda farklı ülkeler arasındaki varyasyon ve bir takım alternatif tedavi protokolleri rehberin kapsamına girmemektedir.

Bu nedenle yazılımın, bir ders kitabı veya dergi makalesi gibi, yalnızca bir referans malzemesi olarak kullanılması ve tanısal kararlar alınırken yazılıma gereksiz değer verilmemesi çok önemlidir. Bu yazılım asla yetkili ruhsatlı bir doktorun bilgili tıbbi muhakemesinin ve koyduğu tanının yerine geçmemelidir. Tüm kararlarla ilgili sorumluluk münferiden lisans sahibine aittir. Ayrıca, Duodecim Medical Publications Ltd. lisans sahibinin yazılımı hangi koşullar altında kullandığı konusunda kontrol sahibi değildir ve Duodecim Medical Publications Ltd. bu nedenle herhangi bir performans veya sonuç için garanti veremez.

Soru başlıklarına tıklayarak yanıtları görüntüleyebilrsiniz.


« Siteye Dön | « İletişim