Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Finlandiya Tıp Birliği Duodecim arasında Kanıta Dayalı Tıp Rehberinin [EBMG-Evidence Based Medicine Guidelines] elektronik versiyonunun kullanımı için yapılan anlaşma gereği,

Türkçeye çevirisi ve uyarlaması yapılan metinler, başta aile hekimleri olmak üzere tüm hekimlerin kullanımına açılmış olup güncellemeler devam edecektir. Ayrıca rehberin İngilizce metinlerine de ulaşılabilir.

Kanıta Dayalı Tıp Rehberinin, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kanıta dayalı ve bilimsel olarak sürdürülmesine, verilen sağlık hizmetlerinde standart bir kalitenin sağlanmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Kanıta dayalı tıp rehberi hekimin hızlıca okuyup karar vermesini kolaylaştıran formatta olup, sürekli güncellenmektedir.
İçeriğinde;

  • 1000 e yakın konu başlığı
  • 4000 üzerinde kanıt özeti
  • 1200 fotoğraf ve görüntü
  • Ses dosyaları (akciğer hastalıklarında solunum sesleri ve çocuk kalp sesleri)
  • Video rehberleri, bulunmakta olup tıbbi karar verme sürecinde önemli bir referans başvuru kaynağıdır.

Rehberin hazırlanma yöntemi NHS Evidence'dan akredite olup ayrıca Türkiye'ye özgü güncellemeler için tüm tarafların görüşlerine açıktır.